Финансов отчет на “Атлас Финанс” АД към 30.06.2014 г.