Финансов отчет на “Атлас Финанс” АД към 30.09.2013 г.