Финансов отчет на “Атлас Финанс” АД към 31.03.2016г.