Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за ІІІ-то тримесечие на 2018 г.Вашият коментар