Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за 1-во тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за 1-во тримесечие на 2019 г.

1_Forma 2 _ETHIC_FINANCE_31.03.19_KFN

2_belejki EF

3_prilfgenie 9 ef

4_dekl upravlqvashti ef

5_Deklaracia_31.03.2019_ETIC_M.N.Вашият коментар