Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за 4-то тримесечие на 2019 г.Вашият коментар