Финансов отчет на “Етик Финанс” АД към 30.06.2017 г.