Финансов отчет на “Етик Финанс” АД към 30.09.2017 г.