Финансов отчет на “Етик Финанс” АД към 31.12.2017 г.