Годишен финансов отчет на “Етик Финанс” АД за 2019 г. – одитиранВашият коментар