Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АД на 29.06.2018г.

В Търговския регистър беше вписана Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АД на 29.06.2018г. от 12:00 часа в гр.Пловдив, бул. “Христо Ботев” 27А.
Покана и материали по дневния ред:


Вашият коментар