ПРОТОКОЛ на едноличния собственик за приемане на ГФО за 2010 г.

На 15.06.2011 год. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД, ЕИК № 115086942, в качеството му на едноличен собственик на капитала на АТЛАС ФИНАНС ЕАД, ЕИК 201164403, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2010г., годишният доклад за дейността  за 2010г., Доклад на ДВИ,  Одиторски доклад  и др: ПротоколВашият коментар