Финансов отчет на “Атлас Финанс” АД към 30.09.2014 г.