Финансов отчет на “Атлас Финанс” АД към 30.12.2013 г.