Финансов отчет на “Атлас Финанс” АД към 31.12.2015 г.