Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за І-то шестмесечие на 2020 г.

Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за І-то шестмесечие на 2020 г.

1_Megd.dokl.za deinostta _30.06.2020_EF

2_FO_30.06.2020_EF

3_Belegki_30.06.2020_EF

4_Dekl.upravl_30.06.2020_EF

5_Dekl._MN_30.06.2020_EF

6_Forma 1_30.06.2020_EFВашият коментар