Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за І-во шестмесечие на 2018 г.Вашият коментар