Финансов отчет на “Етик Финанс” АД към 31.03.2017 г.