Финансов отчет на “Етик Финанс” АД към 31.12.2016 г.